הרצאות

עדיין כותבת אקטיביזם – טיוטת מניפסט (תמליל)

קורס: אקטיביזם, מכללת תל חי, 3.5, 2022

 

סירוב והימנעות משירות בצבא – גם בקבוצות מוחלשות (תמליל)

קורס: שמאל מזרחי, הקשת המזרחית, 17.6, 2020

 

"שחיי הפקוד שלו יהיו יקרים לו והחייל שנשלח אליו יהיה יקר לו, שיאהב אותו" (תמליל)

יום עיון: צבא כגורם סיכון, תנועת פרופיל חדש, 16.1, 2020

 

כתיבה על נשים ועל מלחמה בישראל פלסטין (תמליל)

קורס: כתיבה ואקטיביזם, מכללת תל חי, 15.4, 2019

 

לא יודעת אם אני פציפיסטית – הרהורים בקול (וידיאו)

יום עיון: פמיניזם = פציפיזם?, האוניברסיטה הפתוחה, 23.2, 2014

 

לא יודעת אם אני פציפיסטית – הרהורים בקול (תמליל)

יום עיון: פמיניזם = פציפיזם?, האוניברסיטה הפתוחה, 23.2, 2014

 

הוצאות צבאיות בישראל (תמלול קטעים)

תנועת פרופיל חדש, בית העם, תל אביב, 17.4, 2012

(תמצות ותמלול: סהר ורדי)

 

אקדח (תמליל)

כנס הלקסיקון השישי, אוניב. תל אביב, ינואר, 2011

 

חקירת פרופיל חדש וחופש הביטוי (תמליל)

סימפוזון: אוניב. ת"א, 14.5, 2009

פורסם באתר הגדה השמאלית, 17.5, 2009

 

על גבולות המרחב שמוקצה לנשים (תמליל)

על גבולות ותכנון: תיחום, גידור, הפרדה,

אסופת דברים מתוך הכנס השנתי של עמותת במקום – מתכננים למען זכויות תכנון,

ון ליר ירושלים, 18 יוני, 2003

 

מיפוי מסדרונות הזכוכית: שיחה וקריאה על

Maps of Womens Goings & Stayings (תמליל)

אוריין, חנות לספרים ועיצוב, רמת השרון, 19.6, 2003

 

הדרה ואלימות נגד נשים במרחבים צבאיים (תמליל)

הוועדה לקידום מעמד האשה, הכנסת, ירושלים, 5.11, 2002

 

דברי פתיחה: נשים מסרבות (תמליל)

כנס מחאה, תנועת פרופיל חדש, תל אביב, 13.4, 2002

 

קצה המגרש-פעולה פמיניסטית נגד תרבות מלחמה (תמליל)

כנס האגודה ללימודי נשים ומגדר, אוניב. תל אביב, ינואר 2002

 

דברים לציון פטור משירות (תמליל)

תנועת פרופיל חדש, תל אביב, סתיו, 1999

 

מבט על הסכם אוסלו (תמליל)

רשת נשים לשלום, תל אביב, 11.5, 1994

(תמלול: אילת מעוז)